Strona 1 z 1

"Żałoba jest podróża. jak zmagac sie ze strata"

: 10 paź 2018, 13:33
autor: Admin
Obrazek

Nie ma uniwersalnego sposobu radzenia sobie ze stratą. Żałoba nie dokonuje się też w kolejnych, następujących po sobie etapach. Kenneth Doka, wybitny specjalista od terapii żałoby, proponuje nowe, oryginalne podejście, pełne otuchy i nadziei. Opowiadając historie ludzi, pomaga nam zrozumieć, że to, czego doświadczamy po stracie, jest osobiste, niepowtarzalne i nieprzewidywalne.

W szczególny sposób Kenneth Doka zajmuje się „żałobą pozbawioną praw” – a więc żałobą wywołaną przez straty niechętnie uznawane przez społeczeństwo. Zalicza do nich śmierć byłego współmałżonka, śmierć samobójczą, ciężką chorobę, rozwód, zwolnienie z pracy, niepłodność czy kres przyjaźni.

Doka opisuje strategie samopomocy, które możemy sami wykorzystać. Radzi, kiedy i gdzie powinniśmy szukać pomocy specjalistów. I powtarza jak mantrę: żałoba, choć bolesna, dostarcza nam nowych możliwości rozwoju.Książka Żałoba jest podróżą, oparta na solidnej podstawie badań nad żałobą i poparta dziesięcioleciami praktyki klinicznej, niewątpliwie osiąga cel zamierzony przez autora. W rozdziałach poświęconych towarzyszącym nam często w życiu doświadczeniom strat i związanym z nimi wyzwaniom dr Doka zawarł zarówno praktyczne zasady, jak i pełne współczucia rady dla osób zmagających się z żałobą, podane w prosty, czytelny sposób. Przeznaczona dla czytelników, którzy chcą zrozumieć złożoność codziennego doświadczenia żałoby we wszystkich jej aspektach emocjonalnych, poznawczych, społecznych i duchowych bądź próbują dostrzec sygnały alarmowe świadczące o potrzebie konsultacji ze specjalistą, ta zwięzła praca przyczynia się w znacznej mierze do przezwyciężenia rozdziału pomiędzy nauką a praktyką, oferując mądrość profesjonalistów pogrążonym w żałobie czytelnikom, bardzo potrzebującym tego rodzaju rad. Jeśli o mnie chodzi, kupię kilka egzemplarzy, by przekazywać je później moim klientom.

dr Robert A. Neimeyer

Ten przewodnik po długiej wędrówce doliną żałoby jest dziełem wybitnego terapeuty i jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie badań nad żałobą. A jednak jest to proste, niemal instruktażowe opracowanie, obejmujące większość problemów, które powodują, że osoby pogrążone w żałobie szukają pomocy poza kręgiem przyjaciół i rodziny. Dr Doka pisze bardzo jasno i przystępnie, udzielając adekwatnych rad, które szanują unikalność doświadczenia czytelnika i dodają otuchy wszystkim, którzy wędrują drogą żałoby.